Priemyselné brány a ich využitie

Priemyselné brány

Priemyselné brány a ich využitie

Priemyselná oblasť sa vyvíja neskutočným tempom a využívajú sa tu najmodernejšie technológie a postupy. Denne tu prúdia tony materiálu, ale i masy ľudí a dopravných prostriedkov. Na to je nutné, aby bolo takéto priemyselné zariadenie vybavené kvalitnými priemyselnými bránami. Jednoduché priemyselné brány sa využívajú denne a musia byť absolútne spoľahlivé. Práve to je najdôležitejšia vlastnosť pre tieto zariadenia. Je potrebné, aby boli obrovské, pretože sa cez ne musí zmestiť všetok ten materiál na paletách, ktorý sa denne nakladá do kamiónov. Ideálnou situáciou je, ak sa kamión dokáže čo najviac priblížiť k danej bráne a my máme veľmi krátku trasu na nakladanie materiálu, či výrobkov.

Preto musí mať brána veľké rozmery, z čoho vyplýva, že bránové krídlo má obrovské rozmery a bolo by úplne nereálne s ním manipulovať manuálne. Práve preto sa musia použiť veľmi silné pohony na brány, ktoré budú zvládať nielen váhu tejto brány, ale taktiež veľký nápor počas prevádzky, ktorá je dvadsaťštyri hodinová. Teda nie je obdobie, ktoré by dávalo priestor na nejaké opravy, musí jednoducho fungovať stopercentne. Je tu tiež otázka bezpečnosti, pretože sa tu pohybuje veľa ľudí, ktorí nemôžu byť ohrození touto veľkou masou materiálu.